Kontakt – BUDU

Kontakt


BUDU studio s.r.o.
IČ: 17346517
+420 731 091 894
hello@buducz.com
FOLDING
V rámci výzvy Design Credits vyhlášené v rámci implementace komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, iniciativy: Kreativní voucher jsme zrealizovali projekt s názvem FOLDING, registrační číslo 0218000092. Cílem tohoto projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost firmy na trhu v ČR a zvýšit proexportní potenciál.